Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 98,19% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie rzeczowe

Postęp: 100,0%Zaawansowanie % dla odcinka „1”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 100,00%


Zaawansowanie Robót: 100,00%


Zaawansowanie Robót drogowych: 100,00%


Zaawansowanie Robót mostowych: 100,00%


Zaawansowanie Robót branżowych: 100,00%Zaawansowanie % dla odcinka „0”:


Zaawansowanie Prac projektowych: 100,00%


Zaawansowanie Robót: 100,00%


Zaawansowanie Robót drogowych: 100,00%


Zaawansowanie Robót mostowych: 100,00%


Zaawansowanie Robót branżowych: 100,00%