Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 ANTEX Kłos Andrzej 1. Roboty rozbiórkowe. podwykonawca
2 GEOSTAR S.C. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dalszy podwykonawca firmy TRANSPROJEKT
3 FREZ SYSTEM - Sławomir Mozola Frezowanie nawierzchni bitumicznej podwykonawca robót budowlanych
4 Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Sp. z o.o. Pełnienie wielo branżowego Nadzoru Autorskiego podwykonawca robót budowlanych
5 GEO-POMIAN-EXPRESS Jacek Pomian Kompleksowa obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawczej wraz z mapą powykonawczą podwykonawca
6 Zdzisław Sarnacki prowadzący przedsiębiorstwo robót Elektrycznych pod firmą MEGAVAT Kompleksowa realizacja prac związana z wykonaniem oświetlenia; podwykonawca
7 Mosty Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych podwykonawca
8 Tech-Met Sp. z o.o. Wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjnych podwykonawca
9 DROGUS Janusz Andrejszyn Wykonanie skropienia emulsją asfaltową na kruszywie łamanym i nawierzchni bitumicznej podwykonawca
10 BITUNOVA Sp. z o.o. Skropienie krawędzi asfaltem; podwykonawca
11 EL-WACH Sp. z o.o. Kanalizacja deszczowa, sanitarna i przebudowa wodociągu podwykonawca
12 MARPOL Marek Robert Wagner firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Umocnienie powierzchniowe skrap i rowów i ścieków poprzez humusowanie, obsianie mieszanką traw, wykonanie zieleni drogowej, pielęgnacja w okresie gwarancji podwykonawca
13 Bruklin Infrastruktura Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie robót brukarsko-drogowych wraz z materiałami podwykonawca
14 INTERASPHALT Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni na obiektach mostowych podwykonawca
15 Zieleń Kwadrat Bartłomiej Dudek sadzenie drzew i krzewów w zieleni dogęszczającej odc 0+1 wraz z pielęgnacją 3-letnią oraz wykonaniem ogrodzeń dla nasadzeń w lasach Lubsko podwykonawca
16 P.P.U.H. PROWERK Sp. z o.o. kompleksowa dostawa i montaż barier drogowych i mostowych w pasie rozdziału oraz osłon przeciwolśnieniowych podwykonawca
17 Hydrotecc-Ang Sp. z o.o. zabezpieczenie antykorozyjnego betonu oraz wykonanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych obiektów mostowych podwykonawca
18 World Acoustic group S.A. kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych drogowych oraz przeciwolśnieniowych na obiektach mostowych podwykonawca
19 P.U.H. M-R-B Therm inż. Mateusz Budziński montaż kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami podwykonawca
20 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. kompleksowa dostawa i montaż barier drogowych oraz mostowych podwykonawca
21 APM PRO Sp. z o.o. kompleksowe wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wykonaniem projekt podwykonawca
22 Saferoad Grawil Sp. z o.o. wykonanie oznakowania poziomego w zakresie zgodnym z zał. Nr 1 podwykonawca
23 MARK Sławomir Cichowski montaż lub demontaż barier energochłonnych, innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dalszy podwykonawca firmy Saferoad RRS
24 P.H.U. BART-POL Justyna Jaroszewska Zdemontowanie i zakup barier podwykonawca
25 ERPLAST Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania pionowego podwykonawca
26 REKON Monika Barańska Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami i montaż konstrukcji sporczych Dalszy podwykonawca APM PRO
27 STAL-BUD Sp. z o.o. Produkcja, dostawa i montaż balustrad stalowych mostowych podwykonawca
28 Janmet Sp. z o.o. Dostawa i montaż bram przesuwnych z pełną automatyką wraz z serwisem w okresie gwarancyjnym podwykonawca

Monitoring Usługodawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 Biuro bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Organizacja ruchu zastępczego; Usługodawca
2 MENTOR CONSULTING Sp. z o.o. Kompleksowa inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu inwestycji Usługodawca
3 OŚ EKO Sp. z o.o. w Zielonej Górze Kompleksowy Nadzór środowiskowy budowy Usługodawca
4 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. w Zielonej Górze Kompleksowa obsługa laboratoryjna budowy Usługodawca
5 ANTEX Kłos Andrzej Umowa najmu lokalu; Usługodawca
6 Grupa GT ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach Ochrona Usługodawca
7 BAR BAŚKA Barbara Łaszewska Dostawa posiłków profilaktycznych Usługodawca
8 Mosty Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie obsługi ciesielsko - zbrojarskiej obiektów mostowych Usługodawca
9 Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. Dostawa wypełniacza wapiennego Usługodawca
10 BITUNOVA Sp. z o.o. Aneks nr 1 Rozszerzenie zakresu zlecenia zabezpieczenia krawędzi gorącym asfaltem Usługodawca
11 RO-MAR przedsiębiorstwo Usługowe Robert Ciemierz, Marta Halczuk S.C. Najem sprzętu Usługodawca
12 PEBIT Piotr Wotzka Masa asfaltowa na zimno, taśma dylatacyjna, różne materiały drobne Usługodawca
13 TLC Rental Wynajem ogrodzenia tymczasowego Usługodawca
14 Stacja Paliw SPEED Sprzedaż oleju napędowego Usługodawca
15 TRANSKOP Najem zestawu niskopodwoziowego Usługodawca

Monitoring Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Kategoria podmiotu
1 ANTEX Kłos Andrzej Najem sprzętu budowlanego dostawca
2 P.H.U. Euro -Trans Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
3 Lhoist S.A. Zakłady wapiennicze Dostawa wypełniacza wapiennego dostawca
4 Usługi Transportowe Władysław Ciołka Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
5 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Piasek naturalny 0-2 dostawca
6 Izabela Rajczakowska Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
7 SEBO TRANS Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
8 LOGISTI Sp.z o.o. Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
9 Usługi Transportowe Stanisław Rutkowski Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) dostawca
10 Usługi Transportowe Mirosław Plecety Transport masy Mineralno-Asfaltowej (MMA) oraz kruszywa dostawca
11 Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp. K. Dostawa oleju napędowego do maszyn i bezpośrednie tankowanie maszyn na terenie budowy dostawca
12 Usługi Transportowe Damian Surel Transport masy MMA dostawca
13 RETTENMEIER Polska Sp. z o.o. dostawa włókien celulozowych do mieszanek mineralno-asfaltowych dostawca
14 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. dostawa kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami dostawca
15 GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. geokompozyt izolacyjnodrenażowy i geowłókninę./td> dostawca
16 SIATMAR Marek Jankiewicz Sp. k. dostawa kompletnego systemu ogrodzeń autostradowych wraz z furtkami i bramami dostawca